Jag är född och uppvuxen i Helsingforstrakten. Flyttade till Belgien 1981 och arbetade som kock på Finska Ambassaden i ett par år, sedan som hemkunskapslärare i Skandinaviska Skolan. Intresse för att teckna och måla har jag alltid haft och från 2000 – 2005 deltog jag i en kurs i akvarellmålning hos landskapsmålaren Léon Bayenet. Då återuppväcktes intresset för att måla.

Nu efter 30 år i Belgien, bor jag på Åland och fortsätter med målandet tillsammans med Ålands talrika konstnärer och har också börjat måla i akryl . Jag känner till min glädje att jag fortfarande utvecklas och njuter av varje stund i samvaron med målarlådan.

Här är naturen närvarande i allt liv och källa till inspiration i varje penseldrag.

Kontakt : sfuruhjelm@aland.net