Skapandes kreativa lek har alltid funnits i mitt liv, både som legitimerad psykoterapeut och som hantverkare och skulptör. Numera kan jag förverkliga det på Rogrund som är den plats där jag ritat husen och deltagit i byggandet. Där det finns en plats som behöver utsmyckas har processen lett till förverkligandet. Allt från min arga kråka i plåt som sitter på brevlådan, tranan huggen i trä som visar vägen, hattskogen till mina växtstöd. Jag arbetar i trä, lera, betong, silver, brons, tenn, textil och med återbruk. 
Louise Nordström: louise.nordstrom53@gmail.comHemsida: Lollosverkstad.se