Bo Torgé

Född 1949 i Stockholm

Bor och är verksam på Åland

Målar i akryl, akvarell m.m

Utbildning: autodidakt

Målningarna kan bli både abstrakta och figurativa

Utmaningarna ligger i olika gränser, rörelser, färger och former

Nyfikenhet och lekfullheten i målningarna är viktigt i mitt skapande

Kontaktuppgifter:

Bo Torgé, konstnär

Jomalagårdsvägen 41

AX 22130 JOMALA

Tel. 018-32 116

+ 358 18 32116

Mobil. 0400 971 300

epost : torgebo@gmail.com

http://www.botorgegallerysite.n.nu/