Kalle Wetterström

Tycker om att arbeta med Grafik, torrnål. etsningar och linoleum. Eftersom jag har en bakgrund som fotograf och filmare, så har jag även blivit alltmer intresserad av digitala tekniker och möjligheter både inom stillbild och rörlig bild.

Deltagit i flera utställningar, illustrerat böcker samt producerat ett antal tv-program.

Medlem i Åländska Konstnärer ÅK.

Sen 2019 ordförande i Ålands Konstförening r.f.

kalle.w@aland.net

www.kallewetterstrom.myportfolio.com